Haus Majstor Beograd

Lampica na bojleru ne svetli – cena popravke bojlera

Ukoliko lampica na bojleru ne svetli, a ne znate do čega je problem, na pravom ste mestu. Naši majstori su tu da dijagnostikuju problem i pruže Vam rešenje u najkraćem roku.

Bojler ne svetli lampica

Ako lampica na bojleru ne svetli, to može biti znak kvara koji zahteva pažnju. Topla voda iz bojlera je neophodna za svakodnevnu higijenu poput tuširanja, pranja kose, i umivanja. Kada lampica koja pokazuje rad bojlera prestane da svetli, prvi korak je da proverite da li je bojler uključen preko prekidača ispred vrata kupatila. Ako je bojler uključen a lampica ne radi, moguće je da postoji problem sa elektroinstalacijom bojlera ili je sama lampica pregorela.

Lampica na donjem delu bojlera ukazuje na zagrevanje vode u kazanu. Ukoliko ne svetli, možda je problem u elektroinstalacijama ili termostatu. Proverite da li su svi električni priključci čvrsto povezani i da nema oštećenja na žicama. Ako je problem složeniji, preporučuje se angažovanje stručnog električara koji će tačno dijagnostikovati kvar.

Zamena lampice nije složen posao, ali je najbolje da je obavi električar zbog sigurnosti i ispravnog rada bojlera. Na taj način možete biti sigurni da će bojler pravilno raditi i da će vas lampica obaveštavati o njegovom stanju. Ako se problem ne reši zamenom lampice, električar će proveriti termostat, napajanje, i osigurače kako bi se utvrdio tačan uzrok kvara.

Lampica na bojleru ne svetli i bojler ne greje vodu

Ako lampica na bojleru ne svetli, a bojler ne zagreva vodu, verovatno je došlo do kvara na nekom od elemenata elektro instalacije. Lampica bi trebalo da svetli dok je uređaj uključen i dok voda ne postigne željenu temperaturu. Kada se suočite sa ovakvim problemom, potrebno je ispitati termostat, instalaciju i grejač kako bi se dijagnostikovao kvar.

Iako retko, može se desiti da svi ovi elementi pregore zbog kratkog spoja u električnom kolu bojlera. Da biste rešili ovaj problem, preporučuje se angažovanje stručnog električara koji će temeljno pregledati i popraviti bojler.

Lampica na bojleru svetli a bojler ne greje vodu

Kada pustite toplu vodu na slavini ili tušu i primetite da nema zagrejane vode, prvo proverite da li lampica na bojleru svetli. Ako lampica svetli, ali bojler ne greje vodu, to obično znači da je grejač pregoreo. Do kvara na grejaču može doći zbog njegove dotrajalosti ili nakupljanja velike količine kamenca na njemu i u kazanu bojlera. Da bi se problem rešio, potrebno je zameniti grejač i očistiti kamenac iz bojlera. Garantujemo kvalitet pružene usluge, a naši tehničari dolaze isti dan kada nas pozovete.

Lampica na bojleru ne svetli a bojler greje vodu

Lampica na bojleru je važna jer nam pokazuje da uređaj radi ispravno. Međutim, ponekad se dešava da bojler zagreva vodu, ali lampica ne svetli, što nije uobičajeno jer ne pruža adekvatnu informaciju o radu bojlera. Iako bojler funkcioniše, lampica može pregoreti, što predstavlja problem. Lampica se obično nalazi u donjem delu bojlera i signalizira zagrevanje vode, ali zbog kvara na elektroinstalaciji ili same lampice, može prestati da svetli.

Zamena lampice nije komplikovana intervencija, ali je neophodna kako bismo mogli pravilno koristiti bojler. Preporučuje se da električar iz našeg servisa pregleda bojler i utvrdi tačan uzrok zbog kojeg lampica ne svetli. Problem može biti u lošoj elektroinstalaciji, neispravnom termostatu, napajanju, ili osiguračima.

Takođe, proverite da li su svi električni priključci na bojleru čvrsto povezani i da nema oštećenih žica ili izolacije. Ako uočite oštećenja, pozovite električara da pregleda i popravi električne veze. Da biste osigurali pravilno funkcionisanje lampice, angažujte stručnjake iz našeg servisa.

Lampica na bojleru ne svetli cena popravke

Za profesionalnu dijagnostiku i popravku vašeg bojlera, pozovite nas na broj 063 811 4078. Cena usluge zavisiće od specifične situacije vašeg problema. Kontaktirajte nas danas kako bismo rešili sve probleme sa vašim bojlerom efikasno i pouzdano!