Haus Majstor Beograd

Povezivanje bojlera na struju

Povezivanje bojlera na električnu energiju je ključni korak u osiguravanju stabilnog i efikasnog grejanja vode u domaćinstvu. Pravilno izvedena instalacija ne samo da garantuje sigurnost, već i produžava životni vek bojlera, minimizirajući rizik od kvarova i neplaniranih troškova popravki. U ovom vodiču, detaljno ćemo razmotriti korake koje treba slediti kako biste bezbedno i efikasno povezali bojler na struju.

Svi (osnovni) delovi bojlera


Ovo su delovi bojlera koje je bitno da znate kako biste uspešno povezali bojler na struju.

 1. Grejač: Ovo je ključni deo bojlera koji zagreva vodu. Grejač može biti električni ili gasni, a njegovo pravilno funkcionisanje je esencijalno za efikasnost bojlera. Električni grejači koriste spirale koje se zagrevaju, dok gasni koriste plamenik.
 2. Termostat: Termostat kontroliše temperaturu vode u bojleru. On uključuje i isključuje grejač kako bi se održavala zadana temperatura vode. Moderni termostati mogu biti digitalni, omogućavajući preciznije podešavanje temperature.
 3. Anodni štap: Anodni štap je dizajniran da spreči koroziju unutrašnjih delova bojlera. Izrađen je od magnezijuma ili aluminijuma i vremenom se troši, pa ga je potrebno povremeno zameniti. Njegova funkcija je da „žrtvuje“ sebe kako bi zaštitio metalne delove bojlera od rđe.
 4. Rezervoar: Rezervoar ili spremnik je posuda koja zadržava vodu dok se greje. Izrađen je od metala i obično obložen zaštitnim slojem kako bi se sprečila korozija. Rezervoari su izolovani kako bi se zadržala toplota vode duže vreme.
 5. Termostatski ventil: Ovaj ventil pomaže u regulaciji pritiska i temperature unutar bojlera. On osigurava da bojler radi sigurno i efikasno, sprečavajući pregrevanje ili prekomerni pritisak. Često je podešen na određeni pritisak da bi automatski oslobodio pritisak ako postane previše visok.
 6. Sigurnosni ventil: Sigurnosni ventil oslobađa pritisak ako postane previše visok unutar bojlera, čime sprečava eksploziju ili druge ozbiljne kvarove. Ovaj ventil je kritičan za bezbednost i redovno se proverava tokom održavanja bojlera.
 7. Cev za toplu vodu: Ovo je cev kroz koju se topla voda isporučuje iz bojlera do slavina i drugih uređaja u domaćinstvu. Cev je obično izrađena od bakra ili plastike koja je otporna na visoke temperature.
 8. Cev za hladnu vodu: Ovo je ulazna cev kroz koju hladna voda ulazi u bojler radi zagrevanja. Cev za hladnu vodu je takođe izrađena od izdržljivih materijala kako bi izdržala pritisak ulazne vode.
 9. Izolacija: Izolacija okružuje rezervoar i pomaže u održavanju toplote vode, čime se povećava energetska efikasnost bojlera. Kvalitetna izolacija smanjuje gubitke toplote i pomaže u smanjenju troškova grejanja.
 10. Odvodni ventil: Ovaj ventil se koristi za ispuštanje vode iz bojlera, što je korisno za održavanje i čišćenje unutrašnjosti bojlera. Redovnim ispuštanjem vode putem ovog ventila, možete ukloniti nakupljeni sediment i produžiti vek trajanja bojlera.
 11. Elektronska kontrolna tabla: U modernim bojlerima, ova kontrolna tabla omogućava podešavanje i nadzor različitih funkcija bojlera, uključujući temperaturu i vreme grejanja. Ove table često imaju LCD ekrane za lakše očitavanje i podešavanje.
 12. Magnetni filter: Ovaj filter uklanja metalne čestice iz vode, čime se štiti grejač i drugi unutrašnji delovi bojlera od oštećenja. Magnetni filteri su posebno korisni u područjima s tvrdom vodom, gde je veća verovatnoća za nakupljanje kamenca.

Mere predrostrožnosti pre povezivanja bojlera na struju

Da biste uspešno povezali bojler na struju, morate se prvo fokusirati na bezbednost. Posao sa strujom može biti veoma opasan, zato pratite ove korake kako biste postavili neke bezbednosne mere pre samog povezivanja.

Isključite napajanje: Pre nego što počnete raditi sa bojlerom, isključite glavno napajanje u svom domaćinstvu ili na panelu bojlera. Ovo će sprečiti slučajno uključivanje bojlera dok radite na njemu.

Proverite ispravnost kablova: Uverite se da su svi električni kablovi i priključci u dobrom stanju i da nema oštećenja ili izolacije. Ovo je važno kako biste izbegli kratke spojeve ili druge električne probleme tokom rada.

Koristite alate sa izolacijom: Ako je potrebno koristiti alate, uverite se da su izolirani i da su pogodni za rad sa električnim komponentama. Ovo će vam pomoći u izbegavanju električnih udara ili drugih nezgoda.

Nosite zaštitnu opremu: Preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica i naočara kako biste zaštitili ruke od potencijalnih oštećenja i oči od prašine i drugih sitnih materijala.

Poznavanje uputstava i specifikacija: Pre početka, dobro proučite uputstva proizvođača za povezivanje bojlera na struju. Obratite pažnju na specifične zahteve vezane za napon i amperažu kako biste izbegli preopterećenje ili oštećenje električnog sistema.

Proverite uzemljenje: Uverite se da je bojler pravilno uzemljen pre nego što ga povežete na struju. Pravilno uzemljenje je ključno za sigurnost i može pomoći u sprečavanju električnih udara.

15 koraka za povezivanje bojlera na struju

Uz pomoć ovih 15 koraka, uspešno ćete povezati bojler na struju bez ikakvih problema.

1. Montaža bojlera

Postavite bojler na odgovarajuću poziciju prema uputstvima proizvođača, osiguravajući stabilnost i pristup priključnoj kutiji.

2. Priprema alata i materijala

Nabavite odvijače, klešta, tester za napone, izolir traku, kabl za povezivanje prema specifikacijama proizvođača bojlera i lokalnih električnih propisa.

3. Isključivanje napajanja

Isključite glavno napajanje u vašem domu ili na panelu bojlera kako biste osigurali bezbedan rad.

4. Pristup bojleru

Uklonite poklopac bojlera kako biste dobili pristup unutrašnjosti i priključnoj kutiji.

5. Identifikacija električnih priključaka

Pronađite priključnu kutiju bojlera gde se nalaze žice za povezivanje (faza, nula, uzemljenje) i identifikujte priključke za termostat, termo-osigurač i ostale komponente.

6. Povezivanje električnih žica

Povežite fazu, neutralnu žicu i uzemljenje sa odgovarajućim terminalima bojlera. Uverite se da se žice sigurno pričvršćuju i koristite izolacione kapice ili izolir traku za zaštitu spojeva.

7. Povezivanje termostata

Termostat kontroliše temperaturu vode u bojleru. Povežite žice termostata sa odgovarajućim terminalima u priključnoj kutiji bojlera prema uputstvima proizvođača. Uverite se da je termostat pravilno kalibrisan za željenu temperaturu vode.

8. Povezivanje termo-osigurača

Termo-osigurač štiti bojler od prekomernog zagrevanja. Povežite žice termo-osigurača sa odgovarajućim terminalima u priključnoj kutiji bojlera. Ovo je važno kako bi se sprečile opasnosti kao što su požar ili oštećenje bojlera usled pregrevanja.

9. Povezivanje kontakata sa grejačem

Povežite kontrolne kontakte sa grejačem kako biste omogućili regulaciju i nadzor rada grejača putem termostata.

10.Povezivanje lampe za indikaciju rada grejača

Povežite lampicu za indikaciju rada grejača sa odgovarajućim terminalima u priključnoj kutiji bojlera. Ova lampa obično signalizira kada su grejači uključeni.

11. Provera veza

Koristite tester za napone da biste proverili da li su sve veze ispravne i da nema kratkih spojeva. Proverite funkcionalnost termostata i termo-osigurača pre nego što uključite bojler.

12. Zaštita i izolacija

Koristite izolir traku ili drugu zaštitu kako biste izolirali otvorene žice i sprečili slučajne kontakte.

13. Ponovno uključivanje napajanja

Nakon što ste završili sa povezivanjem i proverom, pažljivo uključite napajanje i proverite da li bojler normalno funkcioniše.

14. Testiranje bojlera

Testirajte bojler da biste se uverili da ispravno radi, uključujući grejanje vode i automatsko isključivanje prema potrebi.

15. Završna provera

Proverite sve veze, osigurajte da su sigurnosne funkcije bojlera aktivne i pratite bojler u narednim satima kako biste bili sigurni da nema problema sa vezom ili radom.

Kako povezati bojler na vodovodnu mrežu?

Povezivanje bojlera na vodovodnu mrežu uključuje nekoliko ključnih koraka kako bi se osiguralo pravilno funkcionisanje sistema. Prvo, važno je isključiti glavni ventil za vodu kako bi se bezbedno izvršila instalacija. Zatim je potrebno pronaći odgovarajuće priključke na bojleru za ulaz i izlaz vode.

Nakon što su odabrane odgovarajuće cevi i pripremljeni materijali poput spojnica i brtvila, cevi se pažljivo instaliraju i sigurno pričvršćuju na odgovarajuće priključke bojlera. Nakon što su veze zaptivene i proverene da nema curenja, otvara se glavni ventil za vodu i proverava se da li bojler pravilno radi, osiguravajući da nema problema s vodom ili curenjem nakon instalacije.

Servis i održavanje bojlera

Servis i redovno održavanje bojlera su ključni za produženje životnog veka uređaja i očuvanje njegove efikasnosti. Redovni servis omogućava pravovremeno otkrivanje potencijalnih problema i njihovo rešavanje pre nego što prerasnu u ozbiljne kvarove. Takođe, redovno održavanje pomaže u očuvanju energetske efikasnosti bojlera, što može rezultirati uštedama na računima za energiju.

Profesionalni servis uključuje detaljnu proveru svih ključnih komponenti bojlera, kao što su grejači, termostat, termo-osigurač, kao i pregled sistema za dovod i odvod vode. Tokom servisa, stručnjaci mogu izvršiti čišćenje i kalibraciju komponenti, kao i zamenu delova koji su istrošeni ili oštećeni. Ovo ne samo da produžava životni vek bojlera, već i osigurava da bojler radi optimalno, što je posebno važno za domaćinstva koja zavise od pouzdanog snabdevanja toplom vodom.

Dodatno, redovno održavanje bojlera može pomoći u sprečavanju nepredviđenih kvarova koji mogu dovesti do hitnih popravki ili zamene celog sistema. Korisnici koji redovno servisiraju svoje bojlere često imaju mirniji san, znajući da je njihov sistem za grejanje vode u dobrom stanju i spremnom za svakodnevnu upotrebu.

Važno je napomenuti da redovno održavanje bojlera obično uključuje i proveru sigurnosnih funkcija, što je ključno za zaštitu domaćinstva od potencijalnih rizika kao što su curenje gasa ili prekomerno zagrevanje vode.

U krajnjem slučaju, ulaganje u redovan servis bojlera ne samo da štedi novac na dugoročnom planu, već i doprinosi ukupnoj sigurnosti i udobnosti domaćinstva. Stoga, preporučuje se da korisnici redovno raspituju o planovima održavanja koje nude profesionalni servisi, prilagođene specifičnim potrebama i karakteristikama njihovog bojlera.

Ušteda energije i manji računi za struju

Postoji nekoliko korisnih saveta kako smanjiti račun za struju i uštedeti energiju prilikom korišćenja bojlera. Evo nekoliko mera koje možete preduzeti:

Podesite temperaturu vode: Smanjenjem temperature bojlera za samo nekoliko stepeni možete značajno smanjiti potrošnju energije. Preporučuje se podešavanje temperature na 60°C, što je dovoljno za sigurno zagrevanje vode za domaćinstvo, ali smanjuje potrebu za nepotrebno visokim temperaturama koje mogu povećati potrošnju energije.

Izolacija bojlera: Ako vaš bojler nije dovoljno izolovan, to može dovesti do gubitka toplote. Dodavanje izolacije oko bojlera, posebno na cevovodima i toplovodnim cevima, može značajno smanjiti gubitak energije i poboljšati efikasnost sistema.

Redovno održavanje: Redovno servisiranje bojlera osigurava da sve komponente rade efikasno. Čišćenje grejača i provera termostata pomažu u održavanju optimalne efikasnosti bojlera, smanjujući potrebu za dodatnom energijom.

Koristite tajmere: Instalacija tajmera može vam pomoći da programirate kada bojler treba da bude uključen. Na primer, možete podesiti bojler da radi samo tokom vremena kada je potrebno zagrevanje vode, poput jutarnjih i večernjih sati.

Isključite bojler tokom odsustva: Ako ćete biti odsutni duže vreme, razmislite o isključivanju bojlera ili postavljanju na režim ekonomičnog rada. Mnogi bojleri imaju opciju ekonomičnog režima rada koji održava minimalnu temperaturu vode, čime se smanjuje potrošnja energije.

Popravite curenja i kvarove: Curenje vode ili kvarovi mogu uzrokovati nepotrebne gubitke energije. Brzo reagovanje na ove probleme pomaže u očuvanju efikasnosti bojlera i sprečava dodatnu potrošnju energije.

Razmislite o energetski efikasnijem bojleru: Ako je vaš trenutni bojler zastareo, razmotrite zamenu za energetski efikasniji model. Moderni bojleri često imaju bolju izolaciju, naprednije kontrole temperature i efikasnije grejače, što može značajno smanjiti vašu potrošnju energije.

Implementacija ovih mera može značajno doprineti smanjenju računa za struju i efikasnijem korišćenju bojlera u vašem domu, čime se čuva i vaš novčanik i okoliš.

Da li je teško povezati bojler na struju bezbedno?

Povezivanje bojlera na struju može biti izazovno i potencijalno opasno za neiskusne pojedince. Rad sa električnim instalacijama zahteva preciznost, znanje o električnim sistemima i pravilnu upotrebu alata. Greške u povezivanju bojlera mogu imati ozbiljne posledice, uključujući rizike od električnog udara, požara ili oštećenja bojlera. Pored toga, svaka zemlja ima specifične građevinske propise i standarde koje je potrebno poštovati prilikom električnih instalacija, što dodatno komplikuje proces za nekvalifikovane pojedince.

Rešenje za sigurno povezivanje bojlera na struju je angažovanje stručnog električara ili licenciranog servisera. Stručnjaci imaju potrebno znanje, iskustvo i alate da bezbedno izvrše instalaciju bojlera, pridržavajući se svih bezbednosnih standarda i propisa. Ovo osigurava da instalacija bude pravilno izvedena, smanjujući rizik od bilo kakvih problema sa električnim sistemom u domu. Bezbednost treba uvek biti prioritet kada je u pitanju rad sa električnim uređajima, a profesionalna pomoć pruža sigurnost i mir uma korisnicima bojlera.

Kontaktirate nas na 0638114078 i povezaćemo Vam bojler sa strujom bezbedno i efikasno.