Haus Majstor Beograd

Montaža niskomontažnog bojlera pod pritiskom

Niskomontažni bojleri su specifični uređaji namenjeni za postavljanje ispod sudopere, čija je glavna karakteristika rad sa pritiskom vode od 0 bara u rezervoaru. Ovi bojleri su idealni za brzo obezbeđivanje tople vode, ali je neophodno pravilno ih instalirati kako bi se izbegla eventualna oštećenja.

Karakteristike niskomontažnih bojlera

Niskomontažni bojleri funkcionišu na principu istiskivanja tople vode iz rezervoara dok hladna voda ulazi na dno rezervoara. Opremljeni su sa tri cevi – jednom za toplu vodu i dve za dovod hladne i tople vode koje se povezuju na vodovodnu mrežu. Mali rezervoar, obično kapaciteta oko 5 litara, omogućava brzo zagrevanje vode. Bojler takođe ima termičku izolaciju i zadnji deo koji se montira na zid.

Montaža niskomontažnog bojlera

Prilikom montaže, ključno je pravilno povezati bojler kako bi se izbegla eventualna oštećenja. Bojler se postavlja ispod sudopere sa glavnim odvodima usmerenim prema slavini. Proces uključuje sledeće korake:

  1. Priprema za montažu: Isključite napajanje vode i struje. Pripremite potrebne alate i proverite sve delove bojlera.
  2. Povezivanje cevi: Povežite tri cevi na bojler – jednu za toplu vodu i dve za dovod hladne i tople vode. Vodite računa da su sve cevi čvrsto povezane i da nema curenja.
  3. Montiranje na zid: Postavite zadnji deo bojlera na zid ispod sudopere. Osigurajte da je bojler stabilno montiran i da nema rizika od padanja.
  4. Povezivanje na napajanje: Priključite bojler na napajanje. Proverite da li su svi električni priključci pravilno povezani.
  5. Testiranje: Nakon instalacije, uključite napajanje vode i struje, te proverite rad bojlera. Osigurajte da nema curenja i da bojler pravilno zagreva vodu.

Prednosti i preporuke

Niskomontažni bojleri omogućavaju brzu i efikasnu dostupnost tople vode, što ih čini idealnim za upotrebu u kuhinjama i kupatilima. Međutim, zbog specifičnosti njihove instalacije i rada sa pritiskom vode od 0 bara, preporučuje se angažovanje stručnjaka za postavljanje. Stručnjak će osigurati pravilno povezivanje i optimalan rad bojlera, čime se izbegavaju eventualni problemi i oštećenja.

Montaža niskomontažnog bojlera pod pritiskom cena

Za dodatne informacije o montaži niskomontažnih bojlera pod pritiskom i cenama koje zavise od specifične situacije, slobodno nas kontaktirajte na broj 0638114078. Angažovanje stručnog majstora je od ključne važnosti kako biste osigurali pravilnu i bezbednu instalaciju vašeg bojlera, izbegli moguće oštećenje i osigurali dugotrajan i efikasan rad uređaja